Leave the crowd drawing to Starlink

Leave the crowd drawing to Starlink

Hãy liên hệ với chúng tôi và bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về hàng loạt các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Tại Tập đoàn Starlink, tình yêu dành cho dịch vụ tạo nên giá trị và mục tiêu của chúng tôi. Mang đến trải nghiệm 6 sao; Mỗi dự án, Mỗi chiến dịch, Mỗi nhiệm vụ. MỖI NGÀY.

Dịch vụ quảng cáo tiếp thị

Dịch Vụ Quảng Cáo Tiếp Thị/ Marketing Sản Phẩm Việt Nam

 

Người xoay bảng hiệu (sign spinner) của Starlink Group là ai? Người xoay bảng hiệu của Starlink là người cầm các bảng hiệu, thường có hình dạng mũi tên, với tên và logo công ty của bạn được in nổi trên đó.

Thoạt đầu nhìn, cách làm này có vẻ không hiệu quả, nhưng bằng các thủ thuật, nhảy múa hay nhào lộn điêu nghệ của mình, người xoay bảng hiệu sẽ tăng hiệu quả quảng cáo lên mức tối đa. Người xoay bảng hiệu của Starlink được đào tạo để thu hút mọi sự chú ý thông qua vũ đạo cùng với hàng trăm các thủ thuật điêu nghệ như các động tác xoay, đá và tung bảng hiệu.

Sign Spinning

Đây không chỉ là quảng cáo mà còn là một phần của thể thao—thậm chí là một nghệ thuật trình diễn thu hút rất nhiều sự chú ý ở bất kỳ đâu mà họ biểu diễn và điều này thật sự sẽ rất tốt cho chương trình biểu diễn lưu động và chiến dịch quảng cáo của bạn.

Tham khảo mẫu người xoay bảng hiệu của chúng tôi tại: http://www.npr.org/2013/10/16/232105767/there-s-a-new-kind-of-sign-spinner-in-town

 

 

More informationPlease Contact us

 

Dịch vụ khác:

Do you know?

Dịch vụ quảng cáo tiếp thị have been rated 5/ 5 stars from 3101 reviews from our clients

Dịch vụ

Contact us 24/7Support 24/7
090 363 2588