Starlink is your trusted partner in Vietnam

Starlink is your trusted partner in Vietnam

We strive for Success - Starlink

We strive for Success - Starlink

Hãy liên hệ với chúng tôi và bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về hàng loạt các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Tại Tập đoàn Starlink, tình yêu dành cho dịch vụ tạo nên giá trị và mục tiêu của chúng tôi. Mang đến trải nghiệm 6 sao; Mỗi dự án, Mỗi chiến dịch, Mỗi nhiệm vụ. MỖI NGÀY.

Dịch vụ môi giới Kinh Doanh

Tư vấn đầu tư Kinh Doanh trong Doanh Nghiệp

 

Tư Vấn Đầu Tư Thực Chất Là Gì?

Tư vấn đầu tư cung cấp các dịch vụ kinh doanh và bất động sản của bên thứ ba cho người mua và người bán. Một nhà tư vấn đầu tư giữ vị trí người trung lập về phương diện pháp lý, và có thể hỗ trợ cả người mua và người bán trong một giao dịch cụ thể. Thay vì đóng vai trò là một đại lý cho người mua hoặc người bán, nhà tư vấn đầu tư có thể được xem là một người hỗ trợ chuyên nghiệp.

Business Brokerage Service

Các dịch vụ tư vấn đầu tư

Starlink Group giúp người mua chuẩn bị yêu cầu mua hàng, giúp người bán quyết định mức giá yêu cầu, tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa người mua và người bán, soạn hợp đồng, và giúp người mua và người bán thi hành các điều kiện của hợp đồng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kết thúc giao dịch tốt đẹp.

Các quyền lợi của một nhà tư vấn đầu tư

Bởi vì chúng tôi không có trách nhiệm hiện hành đối với một trong các bên trong một giao dịch tư vấn, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ ở một mức giá thấp hơn nhiều so với các nhân viên hoặc nhà môi giới truyền thống. Trong khi hầu hết các nhà tư vấn đầu tư đều cung cấp một gói dịch vụ đầy đủ, ở mức giá cố định, thì các nhà tư vấn đầu tư của Starlink Group tốn thời gian nhiều hơn để chỉ cung cấp các dịch vụ mà khách hàng mong muốn hoặc yêu cầu, và để tính phí chỉ đối với các dịch vụ được sử dụng.

Đối với người mua, thêm một lợi thế đó là người mua không phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với hoạt động của các nhà tư vấn đầu tư, giống như trường hợp với các nhà tư vấn đầu tư kinh doanh truyền thống.

Hãy để Starlink Group là người kết nối mọi giao dịch của bạn và tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh của bạn ngay hôm nay!

 

More informationPlease Contact us

 

Dịch vụ khác:

Do you know?

Dịch vụ môi giới Kinh Doanh have been rated 5/ 5 stars from 2685 reviews from our clients

Dịch vụ

Contact us 24/7Support 24/7
090 363 2588