An event is not just an event, it's a piece of ART - Starlink

An event is not just an event, it's a piece of ART - Starlink

Starlink's professionalism shines through our work

Starlink's professionalism shines through our work

Vào ngày 14/09 đoàn khách người Singapore đã booking các bạn tour guide xinh đẹp của Starlink Group để làm dịch vụ tham quan Sàigòn bằng xe máy. Với những trải nghiệm tuyệt vời lần đầu tiên tại Việt Nam như: trời mưa đi xe máy, được các cô gái xinh đẹp chở, hướng dẫn bằng tiếng Anh các điểm tham quan đã mang đến một cảm giác thích thú và hài lòng với dịch vụ của Starlink

Singapore Tour Group

Vào ngày 14/09 đoàn khách người Singapore đã booking các bạn tour guide xinh đẹp của Starlink Group để làm dịch vụ tham quan Sàigòn bằng xe máy.

Với những trải nghiệm tuyệt vời lần đầu tiên tại Việt Nam như: trời mưa đi xe máy, được các cô gái xinh đẹp chở, hướng dẫn bằng tiếng Anh các điểm tham quan đã mang đến một cảm giác thích thú và hài lòng với dịch vụ của Starlink

picture_saigon_moto_city_tour
picture_saigon_moto_city_tour2
picture_saigon_moto_city_tour3
picture_saigon_moto_city_tour4